Projekt: Digitalizcja Firm

Szanowni Państwo,

Zapraszam do międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest ustalenie w jakim stopniu nowe i zdigitalizowane technologie mają wpływ na strategiczny kierunek rozwoju firm.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce.
Udział jest bezpłatny, a ankiety  anonimowe.

Projekt prowadzony jest wspólnie przez  Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz University of Otago w Nowej Zelandii.  Jego wyniki zostaną opublikowane na arenie międzynarodowej.

Wszyscy uczestnicy (którzy wyrażą taką chęć) otrzymają od nas raport omawiający sytuację przedsiębiorstw w Polsce. 

Prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie firmą. 

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie