DIGITALIZACJA FIRM


projekt badawczy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szanowni Państwo,

Zapraszam do międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest ustalenie w jakim stopniu nowe i zdigitalizowane technologie mają wpływ na strategiczny kierunek rozwoju firm.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce.
Udział w nim jest bezpłatny, a ankiety anonimowe.

Projekt prowadzony jest wspólnie przez  Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz University of Otago w Nowej Zelandii.  Jego wyniki zostaną opublikowane na arenie międzynarodowej, a wszyscy uczestnicy (którzy wyrażą taką chęć) otrzymają od nas raport omawiający sytuację przedsiębiorstw w Polsce.

Prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie firmą. 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy:  halina.brdulak@sgh.waw.pl

 

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

PS2. za poprawne działanie ankiety odpowiada firma CLUE, w przypadku trudności proszę o bezpośredni kontakt (pomoc@CLUEbadania.pl).